درخواست

Underground pipeline

زير زمين پائپ لائن

Irrigation System

آبپاشي نظام

Water Supply System

پاڻي جي فراهمي جو نظام

Equipment supplies

سامان جو سامان